Citotraining

Krijgt uw kind spanningen van de Centrale Eindtoets? Kunt u uw kind zelf onvoldoende helpen? Of vielen de resultaten van de Entreetoets een beetje tegen? Point Forward biedt een helpende hand met een citotraining die erop gericht is om kinderen optimaal voor te bereiden op en te laten presteren tijdens de Eindtoets of Entreetoets.

Meer redenen om te kiezen voor citotraining

In onderstaande artikelen leest u nog meer redenen van ouders om te kiezen voor citotraining:

Citotraining bij Point Forward betekent:

Cito Training bij Point Forward

 • Al mogelijk vanaf 1 uur per week.
 • Persoonlijke aandacht.
 • Altijd dezelfde begeleider.
 • Les- en oefenmateriaal inbegrepen.

Waar bestaat citotraining uit?

Tijdens Citotraining oefent uw kind met de onderwerpen die ook in de Eindtoets of Entreetoets voorkomen, zoals:

 • Begrijpend lezen.
 • Taal / spelling.
 • Taal / interpunctie.
 • Taal / schrijven.
 • Ontleden.
 • Rekenen.
 • Studievaardigheden.

Ook kunt u kiezen voor alleen die onderwerpen die extra aandacht nodig hebben.

Naast het oefenen met deze onderwerpen leert uw kind ook omgaan met:

 • Spanning.
  Ieder kind vindt het maken van de Centrale Eindtoets spannend.
  Tijdens deze training leert uw kind hoe het hiermee kan omgaan.
 • Tijdsdruk.
 • Meerkeuzevragen.
 • En de meest voorkomende valkuilen bij het beantwoorden van de vragen.

Het begrijpen van de vraag is essentieel voor het geven van het goede antwoord. Daarom besteden we tijdens de citotraining veel aandacht aan begrijpend lezen. Een vaardigheid die ook nodig is voor goed kunnen rekenen en studievaardigheden. We leren uw kind welke woorden in de vraag belangrijk zijn. En we leren uw kind om te controleren of het antwoord klopt en om de vraag nog eens te lezen.

Belangrijk om te weten

 • De Centrale Eindtoets wordt afgenomen in april.
 • De diverse toetsen voor het Cito Volgsysteem worden naar keuze van de school ofwel aan het begin (periode oktober/november) of het midden (periode januari/februari) van het schooljaar afgenomen.
 • Het volgen van een citotraining betekent niet dat uw kind automatisch een hoger schooladvies zal krijgen. De training is erop gericht om uw kind optimaal voor te bereiden en te laten presteren, zonder hierbij door angst of onwetendheid over de opgaven belemmerd te worden.

 >> Bekijk hier de tarieven voor citotraining