Huiswerkbegeleiding groep 6, 7 en 8

Heeft uw kind nu al veel huiswerk en heeft u geen of te weinig tijd om uw kind bij zijn/haar huiswerk te helpen? Overweeg dan huiswerkbegeleiding groep 6, 7 en 8 bij Point Forward.

Huiswerkbegeleiding en BSO groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs

Huiswerkbegeleiding bij Point Forward betekent

 • Aantal middagen huiswerkbegeleiding naar keus, aan het einde van de middag is het huiswerk klaar
 • Werken in kleine groepen en vakoverstijgend
 • Werken aan plannen, structuur, discipline en motivatie, ook bij achterstanden of leerproblemen
 • In combinatie met spel & sport

Kennismakingsgesprek

Huiswerkbegeleiding start altijd met een kennismakingsgesprek met ouders en leerling. In dit gesprek wordt onder andere besproken wat de doelstelling is, welke dagen u begeleiding wenst en wanneer de begeleiding ingaat.

Huiswerkbegeleiding bij Point Forward bestaat uit:

 • Het maken van huiswerk
 • Het leren van huiswerk
 • En vooral, het toepassen van de juiste studievaardigheden om zometeen de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken.

Bij huiswerkbegeleiding voor leerlingen in groep 6, 7 en 8 kunt u denken aan:

 • Redactiesommen maken
 • Oefenen begrijpend lezen
 • Topografie leren (uw kind wordt geleerd “hoe” het topografie gestructureerd kan leren)
 • Geschiedenis leren
 • Aardrijkskunde leren
 • Werkwoorden maken
 • Boekbespreking voorbereiden
 • Werkstuk maken
 • Spreekbeurt voorbereiden
 • Maken extra oefenstof (als kind een bepaald vak moeilijk vindt)

 

>> Bekijk hier onze tarieven