Bijles voor leerlingen van de basisschool

Kan uw kind goed meekomen op de basisschool maar heeft het bijvoorbeeld moeite met begrijpend lezen, spelling of redactiesommen? Of ziet u dat met een beetje meer aandacht de scores hoger kunnen?

Rekenen en taal zijn dé twee vakken waar veel leerlingen op de basisschool moeite mee hebben. Uit onderzoek blijkt dat achterstanden op jonge leeftijd op het gebied van taal en rekenen vaak negatief doorwerken op de verdere schoolcarrière.

Vroegtijdige bijles in taal of rekenen kan dan een uitkomst zijn om achterstanden weg te werken en om onderpresteren te voorkomen.

Bijles in tweetallen bij Point Forward betekent:

  • Al mogelijk vanaf 1 uur per week.
  • Voor leerlingen vanaf groep 6.
  • Persoonlijk aandacht.
  • Altijd dezelfde lesgever.
  • Lesmateriaal aanwezig
  • Veilige omgeving

Waar bestaat bijles uit?

Tijdens de bijlessen is er aandacht voor het herhalen van de leerstof, het bespreken van vragen over de leerstof, extra uitleg en samen met de bijlesdocent (extra) oefeningen maken.

Daarnaast leren we uw kind ook welke woorden in de vraag belangrijk zijn en hoe het zelf kan controleren of het antwoord juist is. Hierdoor ontstaan structurele verbeteringen in de manier van leren en krijgt uw kind (weer) meer zelfvertrouwen.

Kennismakingsgesprek

Bijles start altijd met een kort kennismakingsgesprek met ouders en leerling. In dit gesprek wordt onder andere besproken wat de precieze hulpvraag is en welke dag(en) u bijles wenst.

Ervaringen

Mijn dochter voelt zich nu ondersteund. Zij was haar zelfvertrouwen kwijt en die heeft zij weer helemaal terug gekregen. Een bijkomend voordeel is dat ze nu na het avondeten geen huiswerk meer hoeft te maken.”

Kate van Hall – moeder leerling basisonderwijs

>> Bekijk hier de tarieven voor bijles