CITO training voor de Doorstroomtoets

Krijgt uw kind spanningen van de Doorstroomtoets? Kunt u uw kind zelf onvoldoende helpen? Of vielen de resultaten van de Entreetoets een beetje tegen? Point Forward biedt een helpende hand met een CITO training speciaal voor kinderen in groep 8 die erop gericht is om uw kind optimaal voor te bereiden op en te laten presteren tijdens de Doorstroomtoets.

CITO training voor de Doorstroomtoets bij Point Forward betekent:

 • In ieder geval een uur les per week.
 • De leerling krijgt huiswerk mee voor de volgende week.
 • Les- en oefenmateriaal inbegrepen.
 • Persoonlijke aandacht.
 • Begeleiding op maat.
 • Begeleiding door een lesgever met een lesgeefbevoegdheid.
 • Tegen voordelige tarieven.

Waar bestaat de CITO training voor de Doorstroomtoets uit?

Tijdens de CITO training oefent uw kind met de onderwerpen die ook in de Doorstroomtoets voorkomen:

 • Rekenen.
 • Begrijpend lezen.
 • Studievaardigheden
 • Taal / spelling.
 • Taal / interpunctie.
 • Taal / schrijven.
 • Ontleden.

Naast het oefenen met deze onderwerpen leert uw kind ook omgaan met:

 • Spanning.
 • Tijdsdruk.
 • Meerkeuzevragen.
 • En de meest voorkomende valkuilen bij het beantwoorden van de vragen.

Belangrijk om te weten

 • De Doorstroomtoets wordt eind januari / begin februari afgenomen.
 • De diverse toetsen voor het Cito Volgsysteem worden naar keuze van de school ofwel aan het begin (periode oktober/november) of het midden (periode januari/februari) van het schooljaar afgenomen.
 • Het volgen van een CITO training betekent niet dat uw kind automatisch een hoger schooladvies zal krijgen. De training is erop gericht om uw kind optimaal voor te bereiden en te laten presteren, zonder hierbij door angst of onwetendheid over de opgaven belemmerd te worden.

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in.

 • Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.