CITO training

Krijgt uw kind spanningen van de Centrale Eindtoets? Kunt u uw kind zelf onvoldoende helpen? Of vielen de resultaten van de Entreetoets een beetje tegen? Point Forward biedt een helpende hand met een CITO training die erop gericht is om kinderen optimaal voor te bereiden op en te laten presteren tijdens de Eindtoets of Entreetoets.

Meer redenen om te kiezen voor CITO training

In onderstaande artikelen leest u nog meer redenen
van ouders om te kiezen voor CITO training:

CITO training bij Point Forward betekent:

 • Al mogelijk vanaf 1 uur per week.
 • Persoonlijke aandacht.
 • Begeleiding op maat.
 • Begeleiding door een lesgever met lesgeefbevoegdheid.
 • Les- en oefenmateriaal inbegrepen.
 • Tegen voordelige tarieven.

Waar bestaat CITO training uit?

Tijdens CITO training oefent uw kind met de onderwerpen
die ook in de Eindtoets of Entreetoets voorkomen, zoals:

 • Rekenen.
 • Begrijpend lezen.
 • Studievaardigheden.
 • Taal / spelling.
 • Taal / interpunctie.
 • Taal / schrijven.
 • Ontleden.

Naast het oefenen met deze onderwerpen leert uw kind ook omgaan met:

 • Spanning.
 • Tijdsdruk.
 • Meerkeuzevragen.
 • En de meest voorkomende valkuilen bij het beantwoorden van de vragen.

Het begrijpen van de vraag is essentieel voor het geven van het goede antwoord. Daarom besteden we tijdens de citotraining veel aandacht aan begrijpend lezen. Een vaardigheid die ook nodig is voor goed kunnen rekenen en studievaardigheden. We leren uw kind welke woorden in de vraag belangrijk zijn. En we leren uw kind om te controleren of het antwoord klopt en om de vraag nog eens te lezen.

Belangrijk om te weten

 • De Centrale Eindtoets wordt afgenomen in april.
 • De diverse toetsen voor het Cito Volgsysteem worden naar keuze van de school ofwel aan het begin (periode oktober/november) of het midden (periode januari/februari) van het schooljaar afgenomen.
 • Het volgen van een CITO training betekent niet dat uw kind automatisch een hoger schooladvies zal krijgen. De training is erop gericht om uw kind optimaal voor te bereiden en te laten presteren, zonder hierbij door angst of onwetendheid over de opgaven belemmerd te worden.

>> Bekijk hier de tarieven voor CITO training

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in.

 

 • Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.