IEP training

Krijgt uw kind spanningen van de IEP toets? Kunt u uw kind zelf onvoldoende helpen? Of vielen de resultaten van de vorige toetsen een beetje tegen? Point Forward biedt een helpende hand met een IEP training die erop gericht is om kinderen optimaal voor te bereiden op en te laten presteren tijdens de IEP toetsen.

IEP training bij Point Forward betekent:

 • Al mogelijk vanaf 1 uur per week.
 • Persoonlijke aandacht.
 • Begeleiding op maat.
 • Altijd dezelfde lesgever met lesgeefbevoegdheid.
 • Les- en oefenmateriaal inbegrepen.
 • Tegen voordelige tarieven.

Waar bestaat IEP training uit?

Tijdens de IEP training oefent uw kind met de onderwerpen die in de IEP toets of Eind IEP toets voorkomen, zoals:

 • Rekenen.
 • Begrijpend lezen.
 • Studievaardigheden.
 • Taal / spelling.
 • Taal / interpunctie.
 • Taal / schrijven.
 • Ontleden.

Naast het oefenen met deze onderwerpen leert uw kind ook omgaan met:

 • Spanning.
 • Tijdsdruk.
 • Meerkeuzevragen.
 • En de meest voorkomende valkuilen bij het beantwoorden van de vragen.

Het begrijpen van de vraag is essentieel voor het geven van het goede antwoord. Daarom besteden we tijdens de IEP training veel aandacht aan begrijpend lezen. Een vaardigheid die ook nodig is voor goed kunnen rekenen en studievaardigheden. We leren uw kind welke woorden in de vraag belangrijk zijn.
En we leren uw kind om te controleren of het antwoord klopt en om de vraag nog eens te lezen.

Belangrijk om te weten

 • De Centrale Doorstroomtoets wordt eind januari / begin februari afgenomen.
 • Het volgen van een IEP training betekent niet dat uw kind automatisch een hoger schooladvies zal krijgen. De training is erop gericht om uw kind optimaal voor te bereiden en te laten presteren, zonder hierbij door angst of onwetendheid over de opgaven belemmerd te worden.

IEP toets in het kort

Al jaren lang nemen veel scholen CITO toetsen af om kinderen te volgen. Tegenwoordig zijn er ook andere toetsen beschikbaar, zoals de IEP toets. Bij IEP toetsen beginnen de oefeningen makkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijker. Ook de structuur is anders dan bij de Centrale Eindtoets. Kinderen krijgen behalve meerkeuze vragen ook open vragen. 

Bij de IEP rekentoets wordt rekening gehouden met leerlingen met een zwakke taalontwikkeling. Dat mag namelijk geen belemmering zijn voor het rekenen.  Om die reden heeft de rekentoets zowel verhaalsommen als kale sommen. In de verhaalsommen wordt rekening gehouden met begrijpelijke, eenvoudige taal. Het gaat tenslotte om de rekenvaardigheid. 

Pré-advies groep 7

Op basis van de toetsen taal (Lezen en Taalverzorging) en rekenen, komt een pré-advies tot stand. Naast deze basisvakken wordt er ook gekeken naar de overige toetsen (Toetsen leeraanpak, Sociaal Emotionele ontwikkeling en het Creatief vermogen). 

De IEP eindtoets in groep 8

De IEP eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen. Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te vergelijken met die van andere leerlingen, maar door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat. Zo wordt op een eerlijke manier de persoonlijke ontwikkeling in kaart gebracht. 

>> Bekijk hier de tarieven voor IEP training

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in.

 • Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.